NOTÍCIES

Ajuts per al pagament de l’IBI a les persones més vulnerables

Famílies monoparentals, nombroses i persones amb discapacitat
dimarts 14 de juliol del 2020, Sant Andreu de la Barca
Ajuts per al pagament de l’IBI a les persones més vulnerables

L’Ajuntament ha aprovat les bases per optar a un ajut en el pagament de l’IBI a tres col·lectius especialment vulnerables: les famílies monoparentals i nombroses i les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

 

L’objectiu de la mesura és compensar parcialment la carga tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

 

En el cas de les famílies nombroses també es podrà optar a l’ajut en cas de residir en un habitatge de lloguer però tenir repercutit el rebut de l’IBI a la quota mensual.

 

La mesura s’adreça a totes les persones empadronades a la ciutat, per habitatges d’ús habitual i que reuneixin una sèrie de requisits.

 

Per a més informació podeu consultar amb el número d’informació de l’Ajuntament 900 15 19 76.