NOTÍCIES

Ajuts per fer més eficients els nostres edificis

divendres 14 de febrer del 2020, Sant Andreu de la Barca
Ajuts per fer més eficients els nostres edificis

Les subvencions es poden demanar fins al 31 de desembre

El Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert el període per demanar subvencions per fer actuacions als edificis que contribueixin a millorar la seva eficiència energètica.

Els ajuts es poden demanar fins al 31 de desembre d'enguany.

Els ajuts serveixen per contribuir a finançar els projectes i altres documents tècnics que tinguin com a objectiu una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Un exemple d'aquests documents són els informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE), certificats d'eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

El programa inclou dues línies d'ajuts:

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

L'objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d'edificis mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions.

Els ajuts, la quantia dels quals s'establirà en funció dels costos subvencionables, es gestionaran íntegrament a través de Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics i es podran sol·licitar fins al 31 de desembre de 2020.

Per a més informació, consulteu el lloc web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.
http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-projectes-2020