NOTÍCIES

Cartells per senyalitzar els accessos a la muntanya i promoure el civisme

En el marc del projecte comarcal les Muntanyes del Baix
dijous 03 de març del 2022, Sant Andreu de la Barca
Cartells per senyalitzar els accessos a la muntanya i promoure el civisme

A l'inici d'alguns camins forestals de la ciutat s'han col·locat una sèrie de senyalitzacions, que donen informació de de la zona forestal i promouen el civisme.

 

La iniciativa està en el marc del programa del Consell Comarcal del Baix Llobregat les Muntanyes del Baix, que pretén posar en valor aquests indrets de la comarca.

 

Les Muntanyes del Baix és un projecte en el qual 16 municipis del Baix Llobregat i el Consell Comarcal es coordinen i comparteixen estratègia i accions per la gestió de l’espai agroforestal d’aquest territori.

 

En destaquen els seus valors vinculats als aprofitaments agrícoles, ramaders i forestals que han modelat el paisatge, els valors naturals i paisatgístics (element clau en la infraestructura de l’Anella Verda on hi ha més de 5.000 ha que són Xarxa Natura 2000), així com un patrimoni extens, tant material com immaterial, en l'àmbit natural, cultural, arquitectònic i festiu.

 

El projecte de les Muntanyes del Baix ha de contribuir a dinamitzar la gestió forestal, agrícola i ramadera, per tal que l’espai esdevingui menys fràgil front a riscos com els incendis forestals, que de fet, constitueix l’amenaça més gran a les Muntanyes del Baix, a més de potenciar l’important patrimoni material i immaterial de què gaudeix aquest entorn natural.