NOTÍCIES

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta les ordenances fiscals de l’any 2024

• L’Ajuntament ha de fer front a un increment de despesa de més d’un milió d’euros repartida entre interessos i amortitzacions de préstecs, increment salarial del personal, i la millora dels serveis i del manteniment de la ciutat acordats en el mandat anterior
divendres 20 de octubre del 2023, Sant Andreu de la Barca
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta les ordenances fiscals de l’any 2024

El Govern Municipal de Sant Andreu de la Barca proposarà al Ple Municipal de la setmana vinent incrementar l’IBI un 10% per evitar entrar en fallida econòmica el 2024. De cara a la previsió pressupostària de l’any vinent, l’Ajuntament ha de fer front a uns interessos i amortitzacions de préstecs demanats durant el període 2015-2023 (10 milions d’euros) que pugen fins els 500.000€ de més del que es pagava fins ara. A més, ha de fer front a l’increment de preu dels contractes pactat en el mandat anterior amb les empreses que donen serveis a l’Ajuntament que suma uns 340.000€ més. A aquests 840.000 € cal afegir la pujada dels salaris dels treballadors i treballadores públics proposat pel govern espanyol que es preveu d’un 2%, el que significa afegir uns altres 340.000€ en el capítol de nòmines. L’augment dels preus de l’energia també s’hauran de sumar a aquesta xifra superant 1,2 milions d’euros d’increment de la despesa pel pressupost del 2024.

 

En els darrers quatre anys hi ha hagut un increment generalitzat de les despeses amb un augment de l’IPC del 16%, dels salaris del personal de l’administració pública d’un 10% (aprovat pel govern espanyol) i d’un 4,5% en els tipus d’interès. 

 

Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, “s’arriba a aquesta situació econòmica perquè en els darrers 4 anys els ingressos ordinaris de l’Ajuntament no han augmentat en la mateixa proporció que les despeses ordinàries. El govern anterior no ha aprovat els increments de taxes i impostos locals que asseguressin una sòlida base financera per garantir el funcionament de l’Ajuntament, millorar els serveis essencials i de manteniment de la ciutat i impulsar polítiques transformadores”.

 

En el període 2019-2023 el govern municipal va incrementar l’IBI només un 2%, la principal font d’ingressos de l’Ajuntament, i es va optar per dependre d’ingressos variables que no s’asseguren d’un any a un altre com la participació en els ingressos de l’estat, les llicències d’obres, que van lligades a l’activitat econòmica i immobiliària, les subvencions d’altres administracions, sobretot de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona.

 

Un romanent minvant de 8,8 milions d’euros

 

Segons l’alcalde Giribet, “el govern anterior ha mantingut la pràctica durant el mandat 2019-2023 d’aprovar uns pressupostos que no recollien els increments de despesa que es generaven l’any següent, de manera que no calia aplicar cap increment d’ingressos a través de les taxes o impostos municipals i amb posterioritat fer una modificació del pressupost per destinar una part del romanent de tresoreria per cobrir els increments de despesa no inclosos en el pressupost”.

 

Dels 8,8 milions d’euros de romanent de tresoreria que hi havia l’any 2021 se’n van utilitzar 5,5 milions d’euros l’any 2022:

  • 2,8 milions d’euros es van utilitzar per pagar compromisos de despesa adquirits com retribucions, factures de serveis, compres i activitats.
  • 1,3 milions d’euros per finançar el capítol I del personal, els serveis de recollida d’escombraries i deixalleria, prestacions socials i la Festa Major.
  • 1,2 milions d’euros a amortitzar préstecs per reduir la càrrega financera.
  • 200.000 euros per finançar l’empresa SAB Urbà.

 

Del romanent de tresoreria de l’any 2022 (4,3 milions d’euros) es van utilitzar 2,4 milions d’euros per destinar-los a compromisos de despesa adquirits.

 

Les previsions dels serveis econòmics de l’Ajuntament són acabar l’exercici pressupostari del 2023 sense romanent de tresoreria perquè no es compliran les previsions d’ingressos i, per tant, es tancarà en negatiu, el que suposa que no es podrà finançar cap despesa de l’any 2024 amb aquests recursos.

 

Aquesta situació financera de l’Ajuntament, la no disposició de romanent de tresoreria i el fet que no es puguin demanar crèdits per pagar despesa ordinària de l’Ajuntament, obliga a recórrer a l’increment de les ordenances fiscals.

 

Marc Giribet ha remarcat que “per responsabilitat política, el Govern Municipal no pot dur l’Ajuntament a una fallida econòmica que comportaria estar sota la tutela financera de la Generalitat i aprovar un Pla de Sanejament que consisteix en primer lloc, pagar els crèdits bancaris, pagar les nòmines del personal fixe i pagar els contractes de les empreses que donen els serveis obligatoris a l’Ajuntament. I en segon lloc retallar, i fins i tot eliminar, ajudes que reben els santandreuencs i les santandreuenques, així com entitats, serveis no obligatoris i acomiadar personal temporal”.

 

També ha afegit que se suma “a les reclamacions fetes pels alcaldes i alcaldesses de l’Associació Arc Metropolità que exigeixen modificacions legals urgents a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya per posar remei a les mancances de finançament local. Amb aquests canvis evitaríem traslladar les necessitats de finançament de l’Ajuntament per garantir la qualitat dels serveis públics a les nostres veïnes i veïns”.