NOTÍCIES

Obert el termini per demanar ajuts per al pagament del tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus

Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de juliol
dimarts 08 de juny del 2021, Sant Andreu de la Barca
Obert el termini per demanar ajuts per al pagament del tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus

Ja es poden demanar els ajuts, dirigits a famílies vulnerables i al comerç, per fer front al pagament del tribut metropolità (TM) i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).


La línia d'ajuts va dirigida tant a persones físiques com a activitats comercials, amb bonificacions de fins al 40 % de la quota en el cas del tribut metropolità, i del 50 % en la taxa metropolitana de tractament de residus.


L'import dels ajuts variarà en funció dels ingressos familiars, i en el cas de les activitats econòmiques, de la davallada en la facturació durant els mesos de confinament.


El pressupost total d'aquesta línia d'ajuts és d'un milió d'euros i va destinada tant a persones físiques com a empreses de serveis, comerç minorista i establiments dedicats a l'hoteleria i la restauració, els sectors que han resultat més afectats per la crisi durant els últims mesos.

 

Ajuts en relació al Tribut Metropolità


El tribut metropolità és l'únic impost directe que recapta l'AMB. El paguen la ciutadania i les activitats comercials, en forma de recàrrec sobre l'IBI. Amb aquests recursos, l'AMB finança bona part dels serveis metropolitans compartits entre els 36 municipis que la formen, com el manteniment d'infraestructures, el transport públic i les polítiques d'habitatge i de desenvolupament social i econòmic.


Ús residencial


Podran gaudir d'una ajuda de fins el 40 % de la quota liquidada del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant, les persones físiques propietàries d'un habitatge amb ús residencial (clau V) assignat pel Cadastre, el qual constitueix la seva residència habitual i que hagin efectuat el pagament del Tribut Metropolità dins del període voluntari de recaptació.


Per accedir als ajuts, ni els contribuents ni cap de les persones que resideix en l'habitatge, poden posseir altres immobles i propietats excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament i/o un traster per al seu ús exclusiu.


Ús no residencial


Ajudes a les activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per l'aplicació de l'Estat d'Alarma.Podran gaudir d'una ajuda de fins el 40%. de la quota del Tribut Metropolità de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 200 EUR, els contribuents titulars d'aquelles activitats econòmiques que durant l'exercici 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements superiors al 50% en relació a l'exercici anterior, que ocupin una superfície màxima de 300 metres quadrats, així com que hagin efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació i que no tinguin cap deute en les seves obligacions tributàries. Així mateix els titulars de l'activitat hauran de justificar la continuïtat de la mateixa en el moment de cursar la sol·licitud.

 

Ajuts en relació a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus


La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) finança part de la gestió dels residus municipals a les plantes metropolitanes de tractament. Es cobra a persones físiques i a activitats comercials a través del rebut de l'aigua.

 

Ús domiciliari


Podran gaudir d'un ajut de fins el 50%. de la quota liquidada de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus de l'exercici 2020 (i fins a un màxim de 200 EUR), les persones físiques residents en un habitatge amb subministrament domiciliari d'aigua, el qual constitueix la seva residència habitual, i satisfan l'esmentada taxa per mitjà del rebut emès per la companyia subministradora.

Ús no domiciliari


Ajudes a les activitats econòmiques que s'han vist perjudicades per l'aplicació de l'Estat d'Alarma. Podran gaudir d'una ajuda de fins el 50%. de la quota de la TMTR de l'exercici 2020, i fins a un màxim de 200 EUR, els contribuents titulars d'aquelles activitats econòmiques que durant l'exercici 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements superiors al 50 % en relació a l'exercici anterior, que ocupin una superfície màxima de 300 metres quadrats, així com que hagin efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació i que no tinguin cap deute en les seves obligacions tributàries. Així mateix els titulars de l'activitat hauran de justificar la continuïtat de la mateixa en el moment de cursar la sol·licitud.

 

Sol·licituds dels ajuts


Preguntes freqüents sobre el tribut metropolità i la TMTR: com es calculen, qui ha de pagar-los i quin és el mecanisme

 

Telemàticament

Anar al tràmit

Presencial

Per demanar la cita prèvia cal trucar al 93 506 95 44 o entrar al web de l'AMB