NOTÍCIES

Obert el termini per optar a ser jutge de pau substitut

Es poden presentar instàncies des de demà, divendres i fins al 16 de març
dijous 23 de febrer del 2023, Sant Andreu de la Barca
Obert el termini per optar a ser jutge de pau substitut

Demà, divendres, 24 de febrer de 2023,  s’obrirà el termini per presentar sol·licituds per ser jutge de pau substitut de Sant Andreu de la Barca.

 

Les persones que estiguin interessades en optar a aquesta plaça poden presentar, fins al 16 de març, la seva candidatura mitjançant el model específic de sol·licitud per a aquest procediment,  adjuntant el seu currículum vitae (d’acord amb l’article 5è dels Criteris específics per a la convocatòria pública per al nomenament de jutge/essa de pau substitut de Sant Andreu de la Barca), als quals, podeu accedir-hi a l’enllaç següent: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=411248&idens=819600000

 

Per ser jutge o jutgessa de pau substitut cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola, ser resident a Sant Andreu de la Barca, seu del jutjat de pau, excepte autorització per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no incórrer en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de la funció judicial.

 

Les sol·licituds es poden presentar en el tràmit següent: https://www.sabarca.cat/tramits

 

Els jutjats de pau fan de pont entre la justícia i la comunitat.

 

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció.

 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.

 

Al capdavant del jutjat de pau hi ha la jutgessa o jutge de pau, que elegeix el Ple de l’Ajuntament i el nomena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per un període 4 anys.