NOTÍCIES

Comença la prohibició de fer foc al bosc

Fins al 15 d’octubre
divendres 17 de març del 2023, Sant Andreu de la Barca
Comença la prohibició de fer foc al bosc

Des d’aquesta setmana i fins al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

 

Amb l’entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables al foc s’incrementen i el nombre d’incendis podria continuar sent superior a la mitjana de l’època principalment durant els episodis de vent.

 

Com a mesura de prevenció no es pot fer foc sense autorització. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

 

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.

 

No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.

 

Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.