NOTÍCIES

Millora la vigilància i el control dels nivells de partícules en l’aire

Es completa l’estació que hi ha a l’escola Josep Pla
dijous 11 de novembre del 2021, Sant Andreu de la Barca
Millora la vigilància i el control dels nivells de partícules en l’aire

Aquesta setmana s’ha instal·lat un nou equip de control i vigilància dels nivells de partícules en l’aire, un fet que permetrà tenir més dades concretes de la situació que es dona a la ciutat.

 

En concret s’ha col·locat al Josep Pla uns nous equips de mesurament automàtic de partícules PM10 i PM2,5. Aquestes partícules procedeixen fonamentalment de l’activitat industrial, del trànsit rodat i de les partícules suspeses al sòl.

 

Les dades obtingudes es poden consultar en temps real a través del web "Vols saber què respires?", de l'aplicació mòbil Aire.Cat i del portal de dades obertes.

 

Fins ara les dades de PM10 es controlaven de manera manual, que és el mètode de referència que estableix la legislació europea. La connexió automàtica, però, contribuirà a complementar aquesta vigilància  i a disposar de manera més àgil d’informació sobre els nivells de partícules en l’aire.

 

Composició diversa

 

El material particulat suspès en l’aire és una barreja complexa de partícules sòlides i líquides formada per un conjunt de molècules de la mateixa substància o de diferents. Es classifiquen, segons el seu diàmetre, en PM10 (diàmetres inferiors a 10 micres), PM2,5 (inferiors a 2,5 micres) i PM1 (inferiors a 1 micra). Aquestes partícules provenen de fonts naturals i antropogèniques. Entre les fonts emissores vinculades a l’activitat humana destaquen el trànsit, les calefaccions, les indústries, la construcció, les pedreres o la foneria.