NOTÍCIES

Obert el termini per sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones de 36 a 64 anys

dimarts 16 de abril del 2024, Sant Andreu de la Barca
Obert el termini per sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones de 36 a 64 anys

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini de presentació de sol·licituds per accedir a les subvencions de l'any 2024 per al pagament del lloguer d'un habitatge o habitació o per la cessió d'ús per a persones de 36 a 64 anys.

Pel que fa als beneficiaris, es pot acollir a aquesta subvenció qualsevol persona que a data 15/04/2024 tingui entre 36 anys i 64 anys, que sigui titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Entre els requisits per a accedir a les subvencions, la persona ha d'estar empadronada a l'habitatge anteriorment a la data de publicació de la convocatòria (15/04/2024) i no tenir contracte de lloguer amb persones que tinguin parentiu. També s'ha establert uns límits màxims d'ingressos que no sobrepassin els 24.301,58 €.

 

Imports màxims de lloguer mensual

El requisit és no pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l'habitatge superior a 900 euros, i quan es tracti d'habitació, tenir un import màxim de lloguer de 450 euros. 

 

Import de la subvenció

L'import mensual de la subvenció no serà de quantitat fixa i dependrà dels ingressos del demandant. Això sí, s'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 euros per habitatge.

  • 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingresos

 

 

Les persones interessades poden sol·licitar els ajuts fins al 10 de maig a les 14:00 h per Internet o també tramitar-los a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Abans, però s'ha de demanar cita prèvia a través de la web de l'Ajuntament o trucant al 93 635 64 00.

 

Contacteu amb OLH a habitatge@sabarca.cat i us podran informar, gestionar i tramitar els ajuts vigents en cada moment.

 

Trobareu tota la informació del tràmit al següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/subvencions-pagament-lloguer/