NOTÍCIES

El tancament del pressupost 2023 evidencia la reducció dels estalvis a poc més de 800.000 euros

divendres 22 de març del 2024, Sant Andreu de la Barca
El tancament del pressupost 2023 evidencia la reducció dels estalvis a poc més de 800.000 euros

El tancament del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2023 ha deixat en evidència una dada molt clara. S'han reduït els estalvis (romanent líquid de tresoreria) de l'Ajuntament fins a poc més de 800.000 euros (826.516 €), una xifra que queda molt lluny de la recomanació de la Diputació de Barcelona de tenir un estalvis de seguretat de 5 milions d'euros. La disminució dels estalvis de l'Ajuntament suposa un motiu de preocupació pel Govern Municipal, tal i com ha expressat l'alcaldessa accidental, Maria Antònia Borbón, en la roda de premsa d'aquest matí on ha explicat les dades del tancament del pressupost 2023. 

 

El romanent de tresoreria ha passat dels 8,8 milions l'any 2021, a 4,3 milions el 2022 i 1,9 a maig del 2023.

 

Els poc més de 800.000 euros d'estalvis que té ara l'Ajuntament són conseqüència de dues dades. La primera és la diferència entre ingressos i despeses de l'Ajuntament, que mostra un milió en negatiu, en concret -1.073.520 € tal i com va preveure el Govern Municipal i va explicar durant la presentació de les ordenances fiscals en el Ple Municipal i a les Assemblees de Barri. El motiu és que s'ha incomplert la previsió d'ingressos. La segona dada, són els 1,9 milions d'euros de romanent de tresoreria, que l'Ajuntament, sota un criteri de prudència en la gestió econòmica, va decidir no gastar i poder-los aplicar en previsió d'un resultat negatiu en el tancament del pressupost 2023, tal i com finalment ha passat. 

 

La diferència entre les dues dades comporta tancar el pressupost amb els 826.516 euros de romanent líquid de tresoreria (estalvis). 

 

Per altra banda, el deute de l'Ajuntament es manté en els 10 milions d'euros i s'ha aconseguit baixar dos punts el deute viu, passant del 37% al 35%.