NOTÍCIES

L’Ajuntament ofereix un nou espai a Correus per millorar el servei a la ciutat

L’alcalde es reuneix amb el representant de l’empresa pública estatal
dimecres 24 de març del 2021, Sant Andreu de la Barca
L’Ajuntament ofereix un nou espai a Correus per millorar el servei a la ciutat

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha ofert un local a l’empresa pública estatal de Correus per millorar l’atenció que aquesta presta a la ciutat.

 

L’alcalde, Enric Llorca, s’ha reunit aquest matí amb el director general d’Oficines de Correus de Catalunya, José Juan Villa, per acordar quines seran aquestes noves mesures. Des de fa mesos, l’Ajuntament manté contactes amb la delegació del Govern, de qui depèn el funcionament de l’empresa pública, per millorar el servei a la ciutat.

 

Les qüestions tractades durant la reunió d’aquest matí de dimecres han estat, per una banda, la disminució del temps d’atenció dels usuaris del servei, que actualment es situa en quatre minuts, i per l’altra, l’espai reduït de la sala d’espera que, a causa de la pandèmia, genera llargues cues al carrer.

 

Per donar solució als punts febles de l’oficina de Correus a Sant Andreu s’han proposat dues mesures. La primera consisteix en la incorporació d’una nova persona més a la plantilla de treballadors d’atenció als usuaris. D’aquesta forma, el servei passaria a tenir cinc treballadors i es reduiria el temps d’espera ciutadana. En aquesta línia, també es començarà a fer ús de nous PDAs que facilitin la tasca d’atendre més persones al mateix temps.

 

La segona mesura posa l’ull en la millora de la confortabilitat del lloc on efectuar l’espera. Actualment, l’oficina del municipi disposa d’un sol espai que actua com a sala d’espera i, a la vegada, de lloc de distribució. L’Ajuntament ha ofert cedir un espai per separar aquestes dues funcions i destinar així un sol espai per a l’atenció a l’usuari.

 

Està previst que després de Setmana Santa tingui lloc una nova reunió per estudiar la cessió de l’espai per part de l’Ajuntament i com articular la millora del servei en aquest aspecte.