NOTÍCIES

Comença la prohibició de fer foc al bosc

Fins al 15 d’octubre
dimarts 15 de març del 2022, Sant Andreu de la Barca
Comença la prohibició de fer foc al bosc

Des d’aquesta setmana i fins al 15 d’octubre queda prohibit encendre foc als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta sense autorització prèvia.

 

La prohibició pretén establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

 

La norma regula que en terreny forestal, poblat o no d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres del voltant no es pot encendre foc, independentment de la finalitat.

 

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització del departament d’Agricultura.

 

També queda prohibit fer focs d’esbarjo i relacionats amb l’apicultura, així com llençar objectes encesos i abocar escombraries i restes vegetals o industrials.

 

No està permès llençar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, ni utilitzar bufadors en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

A les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les d’urbanitzacions només es pot fer foc en cas d’utilitzar barbacoes d’obra amb mataguspires.

 

Podeu sol·licitar el permís per encendre foc mitjançant una instància a l’Ajuntament. Més informació al següent enllaç: https://sabarca.cat/tramits/28.